RocuroniumRocuronium til intubation hos ældre (>80 år) er et randomiseret blindet studie, hvor vi undersøger anslagstid, virkningsvarighed og intubationsforhold efter enten rocuronium 0,3 eller 0,9 mg/kg.

34 patienter skal inkluderes.
Start 20-12-2020.

Inklusionskriterier

Alder: 80 år eller ældre
Kan give informeret samtykke
Generel anæstesi med varighed > 1 time.

Praktisk håndtering

Hvis du ifm. prætilsyn på hverdage mellem kl. 8 og 15 møder patienter, der kunne opfylde inklusionskriterierne må du meget gerne kontakte enten

Felicia Dinesen 5-8206 (forskningsassistent)
Malene Nielsen 5-1257 (forskningsassistent) eller
Matias Vested 5-7547 (afdelingslæge).

Så sørger vi for inklusion og samtykke. Forskningsassistenterne vil ligeledes stå for alt det praktiske ifm forsøget på operationsstuen.

Ansvarlig i afdelingen: Matias Vested