shine trauma logoRandomiseret, kontrolleret, dobbelt-blindet multicenter forsøg, der undersøger effekten af lavdosis prostacyklin infusion (Ilomedin® 1 ng/kg/min) eller isotonisk saltvand i 72 timer hos traumepatienter med livstruende blødning. Vi har vist at prostacyklin kan bedre endothelfunktionen, og det håber vi er nøglen til en reduktion i MOF.

220 patienter skal inkluderes (OUH, AUH, Ålborg og Oslo)

Start 20-05-2019.

Inklusionskriterier

Blødende traumepatient (≥18 år)

Præhospital blod eller akut transfusionsbehov og sBT<90

Praktisk håndtering

8000 skal:

  1. Aktivere vagthold
  2. Inkludere pt.
  3. Uddelegere
    1. Blodprøvetagning
    2. Start forsøgsmedicin (infusionspumpe)

Mere information

Ansvarlig i afdelingen: Jakob Stensballe

Op