shine trauma logoRandomiseret, kontrolleret, dobbelt-blindet multicenter forsøg, der undersøger effekten af lavdosis prostacyklin infusion (Ilomedin® 1 ng/kg/min) eller isotonisk saltvand i 72 timer hos traumepatienter med livstruende blødning. Vi har vist at prostacyklin kan bedre endothelfunktionen, og det håber vi er nøglen til en reduktion i MOF.

RocuroniumRocuronium til intubation hos ældre (>80 år) er et randomiseret blindet studie, hvor vi undersøger anslagstid, virkningsvarighed og intubationsforhold efter enten rocuronium 0,3 eller 0,9 mg/kg.

Op