vamihcaMulticenter, randomiseret og blindet klinisk forsøg med formålet at teste kombinationen af vasopressin og methylprednisolon hos patienter med hjertestop på hospital med henblik på om medicinen kan øge overlevelsen.

shine trauma logoRandomiseret, kontrolleret, dobbelt-blindet multicenter forsøg, der undersøger effekten af lavdosis prostacyklin infusion (Ilomedin® 1 ng/kg/min) eller isotonisk saltvand i 72 timer hos traumepatienter med livstruende blødning. Vi har vist at prostacyklin kan bedre endothelfunktionen, og det håber vi er nøglen til en reduktion i MOF.

RocuroniumRocuronium til intubation hos ældre (>80 år) er et randomiseret blindet studie, hvor vi undersøger anslagstid, virkningsvarighed og intubationsforhold efter enten rocuronium 0,3 eller 0,9 mg/kg.

Op