algoritmeI forbindelse med hoveduddannelseskursus i luftvejshåndtering er udarbejdet en enkel algoritme til håndtering af Uventet Vanskelig Luftvej, og til algoritmen hører en opgave.

Klik her for at se algoritmen og gennemføre den tilhørende opgave