I et samarbejde mellem ANOP/HOC og ANOP/ABD præsenteres her HU-kompetencekort nr. 10 Den blødende patient sammen med obligatorisk og supplerende litteratur:

pdfDen blødende patient – refleksiv rapport. Kompetencekortet

pdfVejledning om blodtransfusion. Seneste vejledning fra Sundhedstyrelsen, støttet af DASAIM. Især siderne 7-10 beskriver de blødende patienter og side 15-18 beskriver transfusionskomplikationer (forventes læst).

pdfBehandling med blod- komponenter ved blødning. Blodbanken i Region H's blå folder som kort beskriver det praktiske under nævnelse af perioperativ regulering af antitrombotika og perioperativ blod management (forventes læst).

pdfVejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter. Baggrundsnotat fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, om er blodbankernes videnskabelige selskab. Vejledningen, som er støttet af DASAIM, er en mere detaljeret og national beskrivelse af blødningsbehandling og indeholder algoritmer for både TEG og ROTEM (litteratur for de særligt interesserede).

pdfJohansson et al, Blood 2014. Paper om The Copenhagen Concept" i internationalt perspektiv (litteratur for de særligt interesserede).

zipDownload hele pakken