Indikationer

Kirugi på underarmen og/eller hånden

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml - 0.5 ml/kg (max. 50 ml)

Marcain 0,5 % - 0.5 ml/kg (max. 50 ml)

Carbocain 2% m. adr. 0.5 ml/kg (max. 50 ml). Husk adrenalin dosis! 

eller blandinger af disse

Lokalisation

Armen let abduceres, albuen bøjes således at patientens hånd ligger på maven.  Trigonum deltopectorale palperes og linear transduceren placeres parasaggitalt umiddelbart under klaviklen. Dybden sættes til 4-5 cm, fokus til 3-4 cm (normovægtige).  Følgende strukturer identificeres: Arteria og, vena aksillaris, pleura, v. cephalica, pectoralis major og minor muskler.  Nålen (80 mm Ultraplex kanyle) indføres in plane under arterien. 2/3 dele af LA volumen injiceres under arterien og resten henholdsvis cephalad  og caudad til arterien.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi
Sonoanatomi

Hos store ekker adipøse patienter kan det være fordelagtigt at anvende så kaldt ”costoclavicular” adgang hvor transduceren  placeres næsten parallelt med klaviklen. Patientens arm placeres ligesom  til aksillaris blokade, abduceret og flekteret i albuen.  Alle 3 pleksus fascikler ligger latralt til arterien og mere superficielt  end ved den parasaggitale adgang (se billedet). Her kan enkelt LA injektion mellem de tre fascikler være tilstrækkelig.  Dette er også et optimalt sted for placering af smertekateter.

LIC