Indikationer

Kirurgi på indersiden af lår, knækirurgi eller kombination af kirurgi på lår og regio fem. med.

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml 10-15 ml

Marcain 0,5% 10-15 ml

Carbocain c. adr. 2% 10-15 ml

Lokalisation

Under ligamentum inguilae, i adduktorlogen. Medialt for a.,v. og n. femoralis samt lateralt for m. pectineus opsøges m. adductor  longus, m. adductor brevis samt m. adductor magnus. N. obturatorius deles i en posterior og en anterior gren der løber hhv. under og over m. adductor brevis.

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi
Sonoanatomi