8fb374b694bb8c6a55f26433c0942a371a9ff0481892a7e27b056e760bc67819Blokkompendium på uddanop.dk er tænkt som en enkel og let tilgængelig ressource, som skal støtte det kliniske arbejde på ort. kir. operationsgang.

I menuen til højre findes links til en række hyppigt - og ikke så hyppigt anvendte - blok.

For hvert blok findes en kort beskrivelse af indikationer, udførelse og medicinforslag samt videoklip, der demonstrerer anlæggelsen.

Der er adgang uden password og fra fællesbrugercomputere overalt.

Kommentarer, korrektioner, bemærkninger og forslag til endnu bedre videoklp eller andet er meget velkomment - brug venligst kommentarboksen nederst på siden.

Venlig hilsen - og god arbejdslyst,
Jesper Dirks, Michael Friis Tvede & Co.