miljoekasseKære Alle;

Der er angiveligt lidt forvirring omkring hvornår der skal anvendes ”røde pakker” – de skal kun anvendes på absolut vital indikation.

Derfor

Læringspunkter efter audit på de 3 første udleveringer af "Rød Pakke"

 • ​Det er kun TC sekr som bestiller blod i TC – brug 5-2037​ (dette nummer anvendes kun af sekretær)
 • 8000 afgør hvad der bestilles
 • ”Rød pakke” er kun til tidskritiske force majeure situationer (dvs hjertestop pga exsanguinering og ankomst indenfor få min) - dvs MEGET FÅ tilfælde
 • Blodprodukter i beredskab før patientankomst bestilles i de ALLERFLESTE TILFÆLDE helt som vi plejer på CPR/ErstatningsCPR 

                ”SAGM pakke” som er 4 SAGM ved sBT > 90 (holder 4 timer)

                ”Akut TransfusionPakke” som er 4:4:1 ved sBT < 90 (holder 1 time)

 • Blodprodukter må aldrig krydse fra en patient til en anden - derfor bestilles til hver patient

Jakob Stensballe 02.11.16

 

Kære kollegaer,

Foranlediget af udtalt travlhed i TraumeCentret de sidste uger vil vi gerne optimere nogle forhold, som muliggør hurtig adgang til blodtransfusionsbehandling:

 • Blod bestilles som vi plejer
  • Blod i beredskab – mistænk kritisk blødning
   • SAGM pakke (4 SAGM) bestilles ved de meldt stabile patienter med potentiel kritisk blødning og kan holde 3 timer udenfor Blodbanken. Herefter suppleres op med rest akutpakke (4 FFP/1 TK) hvis transfusioner starter
   • Akut TransfusionsPakke (4:4:1) bestilles til de ustabile patienter (fx systolisk BT < 90) og kan holde 1 time udenfor Blodbanken
 • Enstrenget kontakt til Blodbanken. TC sekr er primær kontaktperson til Blodbanken (5-2031 eller ved livstruende blødning 5-2037), undgå at andre ringer om samme forhold da det afbryder og forsinker bioanalytikernes arbejde
 • Portørerne giver transport af blod højeste prioritet (fx rødt elevatorkort bruges), men melder tilbage til 8000 hvis ressourcer er begrænset
 • NYHED – RØD PAKKE (start 10/10-16): I særlige ”force majeure” situationer med fx traumatisk hjertestop udløst af blødning og hyperakut behov blodprodukter kan rekvireres
  • ”Rød-pakke” (bestående af akut transfusionspakke 4:4:1) med blanke følgesedler som hyperakut kan udleveres og anvendes til 1 patient. Indikation stilles af 8000. Efterfølgende dokumenteres modtagers navn CPR/erstatningsCPR på følgesedler àMEGET VIGTIGT at denne dokumentation sikres!
  • Udlevering af ”Rød-pakke” vil blive auditeret og indrapporteret til Klinikchef i TC, ANOP/HOC og Blodbank.
 • HUSK: Blod udleveret til 1 patient må ikke anvendes til en anden patient (risiko for uforligelighed og livstruende transfusionskomplikation).

Denne plan er aftalt i fællesskab ml TC, ANOP/HOC og Blodbank.

Jakob Stensballe 12.10.16