Ny National Klinisk Retningslinje fra Sundhedsstyrelsen udarbejde af national arbejdsgruppe med deltagelse af DASAIM styrker den transfusionsmedicinske behandling på flere fronter i Danmark og kommer med spændende nyheder:

Nye grænser for transfusion med erytrocytter 

  1. Hb. < 4,3 mmol/l til de fleste patienter (i stedet for < 4,5 - korrigeret pga. omregning)
  2. Hb. < 5,0 mmol/l til kronisk hjertesyge patienter i stabil fase (formulering ændret) 
  3. Hb. < 5,6 mmol/l til patienter med Akut Koronart Syndrom og Livstruende blødning (i stedet for 6,0 mmol/ - korrigeret pga. omregning) 
  4. Patienter med malign eller hæmatologisk lidelse erytrocyt transfunderes på individuel vurdering og med dokumentation af anæmisymptomerne da en fast grænse ikke kan anbefales, dog uden at transfusion kan anbefales ved Hb. > 5,6 mmol/l

Monitorering af hæmostasen med TEG/ROTEM i blødende patienter når FFP eller trombocytter overvejes transfunderet

Balanceret blodkomponentterapi (ratio 3:3:1 eller 4:4:1) iværksættes tidligst muligt (< 15 min) i forbindelse med livstruende blødning

Læs mere her