8f43bdf34cea5d626d46dbfb16f23845 gE-learningkursus til Belmont Rapid Infuser er nu klar igen.

Kurset henvender sig til personale, der arbejder med traumemodtagelse i TraumeCentret og/eller på ort. kir. operationsgang 3033.

Klik her for at starte kurset

Uddannelseselementet er udviklet uden økonomisk støtte fra producenten

miljoekasseKære Alle;

Der er angiveligt lidt forvirring omkring hvornår der skal anvendes ”røde pakker” – de skal kun anvendes på absolut vital indikation.

I et samarbejde mellem ANOP/HOC og ANOP/ABD præsenteres her HU-kompetencekort nr. 10 Den blødende patient sammen med obligatorisk og supplerende litteratur:

pdfDen blødende patient – refleksiv rapport. Kompetencekortet

pdfVejledning om blodtransfusion. Seneste vejledning fra Sundhedstyrelsen, støttet af DASAIM. Især siderne 7-10 beskriver de blødende patienter og side 15-18 beskriver transfusionskomplikationer (forventes læst).

pdfBehandling med blod- komponenter ved blødning. Blodbanken i Region H's blå folder som kort beskriver det praktiske under nævnelse af perioperativ regulering af antitrombotika og perioperativ blod management (forventes læst).

pdfVejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter. Baggrundsnotat fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, om er blodbankernes videnskabelige selskab. Vejledningen, som er støttet af DASAIM, er en mere detaljeret og national beskrivelse af blødningsbehandling og indeholder algoritmer for både TEG og ROTEM (litteratur for de særligt interesserede).

pdfJohansson et al, Blood 2014. Paper om The Copenhagen Concept" i internationalt perspektiv (litteratur for de særligt interesserede).

zipDownload hele pakken

Ny National Klinisk Retningslinje fra Sundhedsstyrelsen udarbejde af national arbejdsgruppe med deltagelse af DASAIM styrker den transfusionsmedicinske behandling på flere fronter i Danmark og kommer med spændende nyheder:

Nye grænser for transfusion med erytrocytter 

  1. Hb. < 4,3 mmol/l til de fleste patienter (i stedet for < 4,5 - korrigeret pga. omregning)
  2. Hb. < 5,0 mmol/l til kronisk hjertesyge patienter i stabil fase (formulering ændret) 
  3. Hb. < 5,6 mmol/l til patienter med Akut Koronart Syndrom og Livstruende blødning (i stedet for 6,0 mmol/ - korrigeret pga. omregning) 
  4. Patienter med malign eller hæmatologisk lidelse erytrocyt transfunderes på individuel vurdering og med dokumentation af anæmisymptomerne da en fast grænse ikke kan anbefales, dog uden at transfusion kan anbefales ved Hb. > 5,6 mmol/l

Monitorering af hæmostasen med TEG/ROTEM i blødende patienter når FFP eller trombocytter overvejes transfunderet

Balanceret blodkomponentterapi (ratio 3:3:1 eller 4:4:1) iværksættes tidligst muligt (< 15 min) i forbindelse med livstruende blødning

Læs mere her

Op