CEKUTil brug for medicinstuderende har Københavns Universitet ladet fremstille en række film, der viser kliniske procedurer.

Filmene er produceret på CEKU.

For anæstesispecialet kan filmen om anlæggelse af i.v.adgang (eller PVK, som den nok mere korrekte betegnelse er) være relevant.

Op