TT19        Den nydesignede og gennemreviderede 3. version af klinikkens børneanæstesiologiske minikompendium, Tips&Tricks – nu forkortet TT19 - afspejler gældende børneanæstesiologisk praksis i ANOP HOC og er udarbejdet af den samlede gruppe af børneanæstesiologer i klinikken – BørneAnæstesiGruppen.

Minikompendiet tilbyder, som hidtil, kliniknære råd og vejledning omhandlende forberedelse, gennemførsel og afslutning af anæstesi til børn. TT19 er målrettet alle med interesse i børneanæstesi og bør kunne læses med udbytte af såvel læger som sygeplejersker i klinikken.

Nyt i TT19:

  • Udvidet afsnit om præmedicinering
  • Forenklet afsnit om ”akut droger”. Klargøring og brug af atropin nedtones
  • Omtale af fastedeficit og væskeberegning a.m. Holliday-Segar
  • Forenklet afsnit om væskeinfusion inkl. omtale af Benelyte
  • Omtaler udvidet brug af LMA til det lille barn.
  • Omtale af propofol 0,5%
  • Nyt afsnit om det forkølede barn
  • Oversigt over klinikkens ”børne-VIP” dokumenter
  • Og meget mere…

pdfDownload TT19

 

På vegne af BørneAnæstesiGruppen
Morten Bøttger