E-learning kurset 8K | Børn i TraumeCentret | Virtual Tour omhandler modtagelse af akut syge og tilskadekomne børn i TraumeCentret. Det er en visuel guide med fokus på de fysiske rammer og faciliteter.
Kurset indgår i 8K-uddannelsen, som er en samling af e-learning kurser, der har til formål at bidrage til vedligeholdelse af viden og kompetencer indenfor emner, som 8000 er involveret i, men vi tror det kan have værdi for andre også - heriblandt JMC anæstesi, sygeplejersker i TraumeCentret og de børnelæger, som går i TraumeCentret til akut- og traumekald.

Kurset findes i Kursusportalen (obligatorisk for 8000, frivilligt for andre). Søg efter '8K' (og sørg for at fanebladet Alle Aktiviteter lige under søgefeltet er valgt).