På Rigshospitalet Blegdamsvej foretages indtastningen af teamlederen for hjertestopholdet – altså anæstesilægen fra HOC – ingen andre.

  1. DANARREST papirskema, som ligger i hjertestoptasken, skal udfyldes og enten afleveres eller faxes til sekretæren i TraumeCentret
  2. Der skal skrives et 'Hjertestopnotat' i SP.
    Hvis man synes, kan man benytte nedenstående Tip-sheet til at foretage en indtastning i SP, som vil generere et auto-notat.
    I begge tilfælde skal man være opmærksom på at dokumentere evt. intubation og kontrol af tubeplacering!

Det er vigtigt at der er én og kun én indtastning for hvert hjertestop patienten har haft.

Dan 19.06.2019

pdfTip Sheet | Indtastning i Hjertestop-modul i SP | Version 1.2 111017

pdfDANARREST papirskema