Indtastning i Hjertestop-modulet i SP per 4. september 2017

På Rigshospitalet Blegdamsvej foretages indtastningen af teamlederen for hjertestopholdet – altså anæstesilægen fra HOC – ingen andre. Det er vigtigt at der er én og kun én indtastning for hvert hjertestop patienten har haft.
Al indtastning foregår som efterregistrering.

Dan

pdfTip Sheet | Indtastning i Hjertestop-modul i SP | Version 1.2 111017

pdfDANARREST papirskema