Hvis ikke præindlæggelsen er korrekt udfyldt, opfattes patienten af SP som om de udelukkende har et ambulant forløb. Dette giver vanskeligheder i forbindelse med prætilsyn og lignende hvor man kan støde på en fejlmeddelelse. 

pdfPræindlæggelse