Bestilling af kontrolrøntgen af peroperativt anlagt CVK foretages af POTA.
Der gives besked til POTA om CVK'et i Postanæ. eval. i Postprocedure.
Prceduren er aftalt med POTA og er gældende indtil videre. Vil formentlig blive afløst af en formel ordination.

STI/MFT 011216