Det er nu lykkedes Børnesmerteenheden i JMC (Gitte Aagaard og Steen Henneberg) at få bygget børnesmertepakkerne. Der er konsensus om brugen af pakkerne på tværs af hospitalerne.

Der er bygget 2 forskellige pakker, der dog er ens opbygget i grundstruktur og præparatvalg.

PÆD Smerte- og kvalmebehandling er tænkt som en generisk plan til brug for alle børn med forskellige akutte smerter – dvs i børneafdelinger osv.

Børnesmerteenheden. Smerte- og kvalmebehandling til operationspatienten er tænkt som en smertepakke til vores operationspatienter, hvor der er mulighed for at ordinere præ, EMLA, opvågningspakker og meget andet.

De kan søges og findes under ”best/ord” og kan gemmes med et højreklik som favorit.

Der er mulighed for at vælge ”PÆD lette – moderate smerter” eller ”PÆD stærke smerter” indenfor forskellige vægtkategorier. Forskellen på de to (lette -> moderate smerter og stærke smerter) er om ibuprofen og morfin er pn eller fast ordination. De er opbyggede som PANEL. Det betyder, at vi ordinerer et panel af forskellige administrationsformer. Det er så op til sygeplejerskerne i stamafdelingen at bestemme om det er den ene eller anden administrationsform, der skal anvendes. De andre låses så på det pågældende tidspunkt, så der ikke kan dobbeltordineres. Har barnet ved næste administration ikke lyst eller mulighed for den forrige, kan der bare vælges en anden. Det burde reducere opkald betydeligt og give en smidig administration i afdelingerne.

Pakken der retter sig mod operationspatienten har derudover fået tilknyttet andre ordinationsmuligheder, der skulle lette vores ordinationsarbejde. Der er indbygget behandlingsfaser og tilføjet forskellige undergrupper foruden ”PÆD lette-moderate smerter” og ”PÆD stærke smerter”:

  • Epidural smertebehandling
  • PÆD PCA
  • PÆD svage analgetika
  • PÆD stærke analgetika
  • PÆD sekundær analgesi (specialistbehandling)
  • PÆD sedation
  • PÆD mod bivirkninger
  • PÆD til brug i opvågningen
  • PÆD hudanalgesi

Det burde være muligt at finde netop jeres ønske til f.eks. præmedicin (PÆD sedation) eller dexamethason (PÆD mod bivirkninger).

Gå på opdagelse i fanerne og se om ikke vi har ramt det meste. Der vil dog være medicin, der ikke umiddelbart er at finde. For ikke at lave en roman er ikke alle spidsfindigheder for de få patienter medtaget. De vil dog kunne fremsøges via præferencelisten.

Jeg modtager meget gerne kommentarer og forbedringsforslag. Det hele baserer sig på gennemprøvede pakker og jeres input, men bygningen i SP og brugen i SP er jo ikke gennemprøvet. Vi vil derfor gerne være ansvarlige for at justere uhensigtsmæssigheder og fejl.

 

Torsten Lauritsen

Klinikchef, overlæge

Anæstesi- og Operationsklinikken

Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

+45 3545 8750


Gitte Aagaard: 5-8813
Børnesmerteenheden: 5-1341