Her er en ny udgave af vejledning. Den er lidt stor til at være en PIXI bog.

Der ligger en printet udgave i trykkammeret hvor man kan skrive rettelser og kommentarer på.

Ellers send dem til mig.

Vi har stadig store problemer med at tilgå data for de elektive patienter og kan ikke afrunde besøg og skrive journal (indledende besøg).

Jeg forventer at det snarest rettes og der vil så komme en ny udgave af vejledningen.

Henrik Rottensten 23.11.16

Pixie bogen taget ned med henblik på redigering