Hvis du skal afslutte en anæstesijournal som ikke skal afsluttes almindeligt gøres dette via administrative hændelser. Der er tre forskellige administrative hændelser:

Case annulleret før operation, anvendes ved scenarier hvor patienten bliver aflyst før operationen (på afsnittet/ambulatoriet) eller aflyst på lejet/stuen.

Sletning af case, hvis anæstesiskema er startet ved en fejl.

Anæstesiskema på papir, ved behov for dette, f.eks. pga udstyrsfejl. Aflysning af pt - slette anæstesiskema

pdfVejledning