Vigtig information om rapportering af Utilsigtede Hændelser og IT-tekniske fejl i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen - Go-Live

I forbindelse med implementeringen af sundhedsplatformen (SP) d. 4. november og i tiden derefter,

er det forventeligt, at der vil blive rapporteret et øget antal utilsigtede hændelser og IT-tekniske fejl. For at hændelserne kan prioriteres og behandles hurtigst muligt, er det vigtigt at du er opmærksom på forskellen i rapporteringen mellem Utilsigtede Hændelser (UTH) og IT- tekniske fejl.

  • UTH rapporteres som vanligt i www.DPSD.dk.
  • IT-Tekniske fejlrapporteres til CIMT via CIMT Service ikonet på pc´ens skrivebord.
    Du kan desuden ringe til Servicedesk på 38648080 – Tast 2 for Servicedesk.

UTH ‘er:

Oplever du utilsigtede hændelser, som opstår på grund af sundhedsplatformens kliniske og/eller administrative arbejdsgange, som har ført til eller kunne have forvoldt skade på patienten, er det vigtigt, at rapportere det som en utilsigtet hændelse, således at eventuelle yderligere patientskader kan forebygges.

I Go-Live perioden har Risikomanagerne ikke tilladelse til at åbne patientjournaler, og det er derfor meget vigtigt, at du angiver det præcise hændelsessted samt den reelle skade, som hændelsen medførte for patienten. Desuden bedes du notere dit navn og et telefonnummer under rapportøroplysninger, så du kan kontaktes, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Situationerne kunne f.eks. være:

  • Patientens prøvesvar blev ikke set i tide, fordi den kliniske arbejdsgang var ændret iambulatoriet.
  • Patienten fik ikke genoptaget sin behandling med ilt ved tilbagekomst til stamafdeling efter røntgenundersøgelse.
  • Sygeplejersken på operationsgangen kunne ikke se, hvad patienten havde fået af IV-væske, da det ikke var ordineret i medicinmodulet og dermed ikke fremgik afvæskeskemaet.

IT-tekniske problemer:

Oplever du hændelser, der handler om IT-tekniske problemer i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen, skal du rapportere situationen via CIMT-Service ikonet på pc´ensskrivebord.

Du kan selv rapportere problemet til CIMT, og i Hypercare - perioden (den første måned efter GO-Live) kan Superbrugere og Floorwalkere også foretage rapporteringen på vegne af dig.

Situationerne kunne f.eks. være:

  • At du ikke kan dokumentere administration af medicin pga. login problemer på enten rover eller medicinmodul
  • Forsinkelse på prøvesvar pga. ventetid i systemet, der ikke er meldtud
  • Vejen til dokumentation er meget lang og indeholder mangeklik

Hændelser, der både er UTH og IT-Tekniske problemer:

Såfremt du vurderer, at en hændelse både er en UTH og et IT-Teknisk problem, er det vigtigt, at du først rapporterer hændelsen til CIMT og derefter rapporterer hændelsen i DPSD og skriver sagsnummeret fra din rapportering til CIMT-Service (se kvitteringsmail i din mailbox) ind i beskrivelsen af den utilsigtede hændelse. Sagsnummeret bruges kun i sagsbehandlingen, og slettes når sagen afsluttes. Desuden bedes du anføre PC nummer på den PC du arbejdede på, da du identificerede problemet.

For yderligere informationer kontakt:  Risikomanager Anne Marie Krag, tlf: 21295994, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  Eller Risikomanager Mark Krasnik, tlf: 40161662, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.