SP nedetidsprocedure er opdateret marts 2018:

I en nedetids-situation på SP, hvor man skal logge på nedetid-pc’en, kan man ikke anvende hospitalets fællesbruger. I stedet skal man trykke på ’Esc’-knappen på tastaturet. Det vil åbne for adgangen til skrivebordet, og man kan logge på SP-nedetids-ikonet (rødt SP3) med brugerid og kodeord fra nedetids-kuvert.

pdfAction Card K.2.3 NEDETIDS-PC

pdfAction Card K.2 Adgang til Nedetids-systemer

Kære kollegaer

Vi håber jo ikke der bliver for meget ”nedetid” på SP, men det vil ske - planlagt og uplanlagt.  Jeg vil derfor bede jer om at sætte jer ind i de forholdsregler der gælder ved nedetid – se vedhæftede https://intranet.regionh.dk/rh/alarm/Sider/default.aspx :

under

-      Beredskabsplan

-      Særligt for sundhedsplatformen

og

  • Action cards  (Ikke alle er relevante for AN/OP personale)

og

På hvert afsnit er der placeret en ”nedetidsmappe” hvor de mest nødvendige papirer er samlet (står sammen med beredskabsmappen).  Nedtidskuverter er placeret i medicinrummet på hvert afsnit og i Trykkammeret.

Jakob