Har STOR betydning i SP.

Hvis du som anæstesiperson dobbeltklikker på en patient, så åbner systemet automatisk det store anæstesiskema for dig.

Hvis du enkeltklikker så markerer du patienten og har herefter muligheden for at via værktøjslinjer at foretage dig flere forskellige ting (se journal/procedureskema/præ/tilsyn etc)

Bitten