1. fra statustavle: enkeltklik på patienten og tryk på "vis journal" i værktøjslinjen.
  2. fra patientlister: find patienten under afdelingen, enkeltklik på patienten og tryk på vis journal i værktøjslinjen
  3. i patientopslag: marker den aktuelle indlæggelse og tryk på knappen JOURNAL i værktøjslinjen umiddelbart under behandlingskontakterne.

Bitten