HOC's kvalitetsråd har i marts 2016 udarbejdet en Code Of Conduct, som skal anvendes ved rapportering af utilsigtede hændelser.

pdfDownload Code Of Conduct

Nedenfor findes en oversigt over aktive sager, opdelt efter hvor i sagsgangen de er - Anmeldt, Sagsbehandles eller Afsluttet.

Porteføljen vedligeholdes af overlæge Susanne Jørgensen.