Tips, tricks og vejledninger om SP. Sorter efter kategori med de farvede knapper eller i tabeloverskrifterne nederst. 

     SP | Præ     

SP | Intra

SP | Post

SP | TraumeCenter 

SP | Trykkammer

SP | Best./Ord.

SP | Eksterne ydelser

   SP | Blod   

SP | SEMI-ITA

SP | Brugerinterface

SP | Forskning

SP | Administrativt

Fejl og kommentarer kan skrives i den dertil indrettede formular under hver enkel artikel. Gør endelig det!

Idéer til indhold på denne side? Send en mail til Michael Friis Tvede

Link til superbrugerklyngesiden på intranet. Også indhold, som er interessant for slutbrugere. Intranet, virker kun på RH

Indtastning i Hjertestop-modulet i SP per 4. september 2017

På Rigshospitalet Blegdamsvej foretages indtastningen af teamlederen for hjertestopholdet
– altså anæstesilægen fra HOC – ingen andre. Det er vigtigt at der er én og kun én
indtastning for hvert hjertestop patienten har haft.
Al indtastning foregår som efterregistrering.

Dan

pdfTip Sheet | Indtastning i Hjertestop-modul i SP | Version 1.2 111017

Tilføj kommentar

Seneste kommentarer

Login

Go to top