Indikationer

Supplement til insufficient LIC eller axil blok, til kirurgi på lillefinger eller plantart / dorsalt sv. t. 4. eller 5. stråle.

Medicin

Carbocain c. adrenalin 2% 3-7 ml

Ropivacain 7,5 mg/ml 3-5 ml

Bupivacain 5 mg/ml 3-5 ml

Lokalisation

Følger a. ulnaris og på underarmen ligger nerven medialt for arterien. På dette sted motorisk nerve til thenar, antenar og de små håndmuskler. Sensorisk nerve til 5. og mediale 4. finger, samt plantare og dorsale område sv.t. 4. og 5. metacarp. Nerven opsøges inplane og lokal anæst leveres tæt på nerven.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Klinik

Rationale

Kan være en hjælp til lokalisering af anatomiske kendemærker hos specielt adipøse patienter.

Her tænkes specielt på:

  • Columnas forløb
  • Mellemrum mellem spinae
  • Dybden af ligamentum flavum

Hos børn kan det naturligvis også bruges.

Til bestemmelse af forventet dybde af LOR er UL særligt anvendelig.

På store voksne bruges kurvet probe

På børn kan liniær probe bruges.

Baggrund

Nysora

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Klinik

Indikationer

Medial knækirugi, medial fod og ankel kirugi, eventuel i kombination med popliteablok mhp total analgesi under knæniveau

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml 5-10 ml

Marcain 0,5 % 5-10 ml

Carbocain c. adr. 2 % 5-10 ml.

Lokalisation

Start på forsiden af låret, 10 cm over knæet. Sæt proben på medialsiden af femur, eventuelt med let abduceret ben. Start fortil og find femur og m. mastus medialis. Før proben posteriort indtil m. sartorius er synlig. Lokalanalgetika lægges under m. sartorius. Nerven er sjældent synlig. Nerven er rent sensorisk.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi og sonoanatomi

Indikationer

Alternativ til multiple fingerblok, som supplement ved inkomplet proksimalt blok eller hvor der er kontraindikationer mod proksimalt blok.

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml 3-6 ml

Marcain 0,5 % 3-6 ml

Carbocain c. adr. 2 % 3-6 ml

Lokalisation

N. medianus opsøges 2 cm proksimalt for håndleddet i carpaltunnelen radialt for palmaris longussenen.

N. ulnaris findes ulnart og posteriort for a. ulnaris.

N. radialis er rent sensoriske subkutane fibre som kan blokeres ved infiltration i tabatieren.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi

Sonoanatomi

Indikationer

Kirugi på underarmen og/eller hånden.

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml - 0.5 ml/kg (max. 50 ml)

Marcain 0,5 % - 0.5 ml/kg (max. 50 ml)

Carbocain 2% m. adr. 0.5 ml/kg (max. 50 ml). Husk adrenalin dosis!

Eller blandinger af disse

Lokalisation

Armen abduceres min 90 grader, arterien palperes i aksillaens hudfold, linear transducer placeres tværs over arterien, dybden sættes til 3-4 cm, fokus til 2-3 cm (normovægtige). Følgende strukturer identificeres: Arterie, venen eller flere vene, biceps, triceps og coracobrachialis muskler., n. musculocutaneous (variabel position mellem musklerne biceps og coracobrachialis), n. medianus (superficial og cephalad til arterien), n. ulnaris (superficial og caudad til arterien), n. radialis (dybt og caudad til arterien). Nålen (80 mm Ultraplex kanyle) indføres som regel cephalad til arterien og nervene blokers sequentielt (5-8 ml) per nerve. Blokaden afsluttes med subkutan injektion.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi

Sonoanatomi

Indikationer

Kirugi med incision på (for-) og lateral siden af låret.  Ideelt til f.eks. høst af hud ved brandsår el. delhuds transplantation.

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml 5-10 ml

Marcain 0,5 % 5-10 ml

Carbocain c. adr. 2 % 5-10 ml

Lokalisation

Opsøg lateral kanten af m. sartorius 8-10 cm under lig. Inguinale. Følg lateral kanten proximalt mod spina iliaca ant. Sup. Nerven findes over facia iliaca  lateralt for den proximale del af musculus satorius laterale kant. Nogen variation. Ren sensorisk nerve.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi

Sonoanatomi

Indikationer

Skulder- og overarmskirurgi (prox. ½-del)

Medicin

10 – 15 ml Naropin 0,5-0,75%
Sjældent brug for hurtigt anslag, da vi primært lægger det på sovende ptt.

Lokalisation

Nerverødder/trunci i scalenerporten mellem m. scalenus anterius og medius. Kan lokaliseres på to måder:

  1. Start medialt og identificer karrene som til CVK-anlæggelse (C6 på niveau med cartilago cricoidea), før proben lateralt og se de to muskler med nerverne i midten.
  2. Lokaliser nerveplexet supraclaviculært og følg det proximalt. Vær obs. på nervernes forløb, så der hele tiden scannes så vinkelret på nerverne som muligt.
Begrænsninger

Insufficient blokade af de caudale rødder (C8-T1). Resulterer i manglende cutan dækning sv. til ulnare udbredning.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 

 

Indikationer

Kirugi med incision på dorsalsiden distalt på overarmen, dorsalt på underarmen og håndled, samt dorsalt på hånden, på stråle 1-3 (4) samt dele af thenar. Anvendeligt til f.eks sutur af ekstensor-sene-læsioner eller anden fingerkirurgi kombineret med N. Medianus og eller N. Ulnaris blokade. Enhvidere kan N. Radialis blokade bruges som supplement ved insufficient anslag af LIC eller axilaris-blok.

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml 5-10 ml

Marcain 5 mg/ml 5-7 ml

Carbocain c. adr. 20 mg/ml ca 5 ml

Lokalisation

N. radialis kan blokeres 3 steder; på overarmen, ved albuen samt ved håndledet, afhængig af  hvor kirurgien skal udføres.

Overarmen

I furen mellem m. triceps brachii og m. brachialis  på den distale halvdel af overarmen.

Ved albuen

Lateralt for senen fra m. biceps brachii ved folde-furen i fossa cubiti.

Ved håndledet

Lige dorsalt for processus styloideus radii.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi

Sonoanatomi
Overarm

Albue

Håndled, ikke UL

Håndled

nysora.com

Optional

usra.com

sonoguide.com

 

Indikationer

Kirugi med incision palmart på håndens 1-3 (4) stråle samt dorsalt på yderstykket af 2-4 finger. I kombination med n. ulnaris og n. radialis blokade til kirurgi på hånd og håndled. Supplement til LIC elle axilaris-blok ved inkomplet anslag.

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml ca 5 ml

Marcain 5 mg/ml  ca 5 ml

Carbocain c. adr. 20 mg/ml ca 5 ml.

Lokalisation

Midt på underarmen, volart. Nerven ligger mellem m. flexor digitorum superficialis og m. digitorum profondus. Nerven ses som en rund eller oval hyperekkoisk struktur. Nerven ligger i midtlinien, ca. 1-2 cm medial og profund for a. radialis.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi

Sonoanatomi

Optional

nysora.com

Indikationer

Kirurgi:

Under knæniveau (suppleret med n.saphenus)

Knæ (suppleret med n.femoralis og n.obturatorius)

Medicin

20 mL naropin/carbocain/bupivacain (obs for toxiske doser)

Lokalisation

UL-vejledt, men kan evt guides af nervestimulation @ 1 mA 1-2 Hz

Der er to tilgange; anteriort og subglutealt.

Til ”små” patienter kan lineær probe benyttes, ellers curved probe.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi

Sonoanatomi
Anteriort

Subglutealt

Optional

nysora.com

Indikationer

Kirurgi med incision på crus inklusiv fod og ankel. Blokket dækker ikke den mediale del af crus indtil neden for mediale malleol.

Medicin

Til voksne injiceres ialt 20-30 mL (max 0.5 ml/kg) af nedenstående, enkeltvis eller som blanding.

Naropin 7,5 mg/ml

Marcain 0,5 % m. adrenalin

Carbocain 2% m. adrenalin

Lokalisation

Lokaliser a. poplitea lige proksimalt for den popliteale bøjefure. Nervus tibialis findes superficielt/posteriort for a. poplitea. Følg nervus tibialis proksimalt, indtil den forenes med nervus peroneus og bliver til nervus ischiadicus. Nerverne blokeres ved delingsstedet.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi

Sonoanatomi

Indikationer

Kirugi på underarmen og/eller hånden

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml - 0.5 ml/kg (max. 50 ml)

Marcain 0,5 % - 0.5 ml/kg (max. 50 ml)

Carbocain 2% m. adr. 0.5 ml/kg (max. 50 ml). Husk adrenalin dosis! 

eller blandinger af disse

Lokalisation

Armen let abduceres, albuen bøjes således at patientens hånd ligger på maven.  Trigonum deltopectorale palperes og linear transduceren placeres parasaggitalt umiddelbart under klaviklen. Dybden sættes til 4-5 cm, fokus til 3-4 cm (normovægtige).  Følgende strukturer identificeres: Arteria og, vena aksillaris, pleura, v. cephalica, pectoralis major og minor muskler.  Nålen (80 mm Ultraplex kanyle) indføres in plane under arterien. 2/3 dele af LA volumen injiceres under arterien og resten henholdsvis cephalad  og caudad til arterien.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi
Sonoanatomi

Hos store ekker adipøse patienter kan det være fordelagtigt at anvende så kaldt ”costoclavicular” adgang hvor transduceren  placeres næsten parallelt med klaviklen. Patientens arm placeres ligesom  til aksillaris blokade, abduceret og flekteret i albuen.  Alle 3 pleksus fascikler ligger latralt til arterien og mere superficielt  end ved den parasaggitale adgang (se billedet). Her kan enkelt LA injektion mellem de tre fascikler være tilstrækkelig.  Dette er også et optimalt sted for placering af smertekateter.

LIC

Indikationer

Kirurgi på forsiden af lår, knæ kirurgi eller kombination af kirurgi på lår og medial siden af crus

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml 5-10 ml

Marcain 0,5 % 5-10 ml

Carbocain c. adr. 2 % 5-10 ml

Lokalisation

2-4 cm under ligamentum inguilae, medialt for satorisu og lateralt for m. adductor longus. Nerven findes umiddelbart lateralt for v. og a. femoralis.

 

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi
Sonoanatomi

 

 

Optional

Indikationer

Kirurgi på indersiden af lår, knækirurgi eller kombination af kirurgi på lår og regio fem. med.

Medicin

Naropin 7,5 mg/ml 10-15 ml

Marcain 0,5% 10-15 ml

Carbocain c. adr. 2% 10-15 ml

Lokalisation

Under ligamentum inguilae, i adduktorlogen. Medialt for a.,v. og n. femoralis samt lateralt for m. pectineus opsøges m. adductor  longus, m. adductor brevis samt m. adductor magnus. N. obturatorius deles i en posterior og en anterior gren der løber hhv. under og over m. adductor brevis.

Bemærkninger og forslag til andre eller bedre videoer: Tilføj kommentar nederst

 
Anatomi
Sonoanatomi

 

 

 

Go to top