Blodtransfusioner efter SP Go Live:

  • Gør som I plejer (business as usual) !!! Patienten behandles!
  • dvs. bestil, kontroller via svar på skærm, brug transfusionsjournal/følgesedler og returner ALLE ikke-indgivne blodprodukter til Blodbanken (uanset om der er skrevet på følgeseddelen, uanset om klistermærket er anvendt osv.)
  • Registrer i SP den/de indgivne blodprodukter à På operationsgangen OG Traumestuen gøres dette på Anæstesiskemaet, hvor funktionen ”multitransfusion” bruges.

Blodprøveanalyser efter SP Go Live (relateret til blodbanken):

  • Brug primært SP til at bestille blodprøver under ”Best/Ord”, f.eks. BAStest (hedder nu BAC-test), f.eks. standard TEG (hedder nu TEG/ROTEM) osv.
  • På operationsgangen kan der alternativt anvendes de eksisterende fortrykte ”TEG/Multiplate”-sedler (rekvireres af afdelingen som ekstern bestillingsvare)à Udfyldes med ”TEG”, ”Multiplate”, ”BAC” eller ”Type” og blodprøveglas mærkes med navne-label.

Jakob Stensballe 03.11.16

Login

Anesthesia-1128000235
Anæstesi- og operationsklinikken yder operationsassistance og bedøvelse til de kirurgiske klinikker i HovedOrtoCentret: Ortopædkirurgisk Klinik, Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Øre-næse-halskirurgisk Klinik, Læbe-ganespalte Centret, Øjenklinikken og Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik. 
Endvidere ydes anæstesiologisk assistance til TraumeCentret og Akutlægebil Region Hovedstaden.
Enheden for Akut Smertebehandling (EAS), Afdeling for uddannelse, forskning og udvikling i anæstesiolog (UFU) og Akut Koordinations Center (AKC) på Rigshopitalet er organisatorisk forankret i klinikken.
uddanop.dk er klinikens uddannelsesportal. Her findes kurser, information og andre ressourcer, der vedrører uddannelse i klinikken. Klinikkens ansatte og andre nøglepersoner kan få fuld adgang til uddanop.dk. Registrering skal om muligt ske med regionh.dk-mailadresse. Vælg Login i menuen øverst på siden

 

Go to top