Webcam

webcam60

Tips, tricks og vejledninger om SP. Sorter efter kategori med de farvede knapper eller i tabeloverskrifterne nederst. 

     SP | Præ     

SP | Intra

SP | Post

SP | TraumeCenter 

SP | Trykkammer

SP | Best./Ord.

SP | Eksterne ydelser

   SP | Blod   

SP | SEMI-ITA

SP | Brugerinterface

SP | Forskning

SP | Administrativt

Fejl og kommentarer kan skrives i den dertil indrettede formular under hver enkel artikel. Gør endelig det!

Idéer til indhold på denne side? Send en mail til Michael Friis Tvede

Link til superbrugerklyngesiden på intranet. Også indhold, som er interessant for slutbrugere. Intranet, virker kun på RH

Blodtransfusioner efter SP Go Live:

  • Gør som I plejer (business as usual) !!! Patienten behandles!
  • dvs. bestil, kontroller via svar på skærm, brug transfusionsjournal/følgesedler og returner ALLE ikke-indgivne blodprodukter til Blodbanken (uanset om der er skrevet på følgeseddelen, uanset om klistermærket er anvendt osv.)
  • Registrer i SP den/de indgivne blodprodukter à På operationsgangen OG Traumestuen gøres dette på Anæstesiskemaet, hvor funktionen ”multitransfusion” bruges.

Blodprøveanalyser efter SP Go Live (relateret til blodbanken):

  • Brug primært SP til at bestille blodprøver under ”Best/Ord”, f.eks. BAStest (hedder nu BAC-test), f.eks. standard TEG (hedder nu TEG/ROTEM) osv.
  • På operationsgangen kan der alternativt anvendes de eksisterende fortrykte ”TEG/Multiplate”-sedler (rekvireres af afdelingen som ekstern bestillingsvare)à Udfyldes med ”TEG”, ”Multiplate”, ”BAC” eller ”Type” og blodprøveglas mærkes med navne-label.

Jakob Stensballe 03.11.16

Seneste kommentarer

Login

Anesthesia-1128000235
Anæstesi- og operationsklinikken yder operationsassistance og bedøvelse til de kirurgiske klinikker i HovedOrtoCentret: Ortopædkirurgisk Klinik, Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Øre-næse-halskirurgisk Klinik, Læbe-ganespalte Centret, Øjenklinikken og Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik. 
Endvidere ydes anæstesiologisk assistance til TraumeCentret og Akutlægebil Region Hovedstaden.
Enheden for Akut Smertebehandling (EAS), Afdeling for uddannelse, forskning og udvikling i anæstesiolog (UFU) og Akut Koordinations Center (AKC) på Rigshopitalet er organisatorisk forankret i klinikken.
uddanop.dk er klinikens uddannelsesportal. Her findes kurser, information og andre ressourcer, der vedrører uddannelse i klinikken. Klinikkens ansatte og andre nøglepersoner kan få fuld adgang til uddanop.dk. Registrering skal om muligt ske med regionh.dk-mailadresse. Vælg Login i menuen øverst på siden

 

Go to top